Polityka prywatności

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe podawane nam przez Klienta podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej sklep.asp.waw.pl są przetwarzane przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa, NIP 5250008666, REGON 000275777, która jest administratorem tych danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO).

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iodo@asp.waw.pl

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;
 • w celu realizacji składanych przez Klienta zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie sklepie internetowym sklep.asp.waw.pl;
 • w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 • w celu udzielenia informacji dotyczących statusu realizowanych usług;
 • jeżeli Klient nie wyrazi sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Klientowi przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Klientowi informacji o naszym sklepie, nowościach, ofercie i promocjach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Akademii tj. obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Akademii, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw).

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie podpisanych z nami umów przetwarzają dane osobowe dla których jesteśmy administratorem, w szczególności podmioty realizujące dostawy składanych zamówień (firmy kurierskie i pocztowe) oraz podmioty obsługującym system płatności elektronicznych.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom upoważnionym z mocy prawa (tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa).

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i dokonania zakupu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym sklep.asp.waw.pl.

Przekazując swoje dane osobowe, Klientowi przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a  także prawo przenoszenia danych. Dane osobowe podane przez Klienta w koncie Klienta można również samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Moje konto”). Można również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta.

Zakres uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych uprawnień może być m.in. uzależniona do podstawy prawnej, celu lub sposobu ich przetwarzania.W związku z koniecznością ochrony danych osoby korzystającej z uprawnień, konieczna jest jej poprawna identyfikacja. W związku z powyższym Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie może żądać uwierzytelnienia tożsamości osoby żądającej udzielenia informacji.

W przypadku uznania, że przetwarzanie osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, można wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do danych osobowych. Ponadto Akademia nie planuje przekazywać danych osobowych do podmiotów spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowych.

Zasady bezpieczeństwa
Sklep Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (sklep.asp.waw.pl) zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa danych Klienta należy pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do konta Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić ich odgadnięcie w prosty sposób przez osoby trzecie. W tym celu zaleca się w szczególności stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;
 • każdorazowym wylogowaniu się ze strony sklep.asp.waw.pl po zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony sklep.asp.waw.pl. Wylogowanie ze strony sklep.asp.waw.pl nastąpi po kliknięciu w tekst „Wyloguj”, który jest umieszczony w zakładce „Moje konto” pod tym adresem;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych;
 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony lub sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z później z tego samego urządzenia.

Pliki cookies – Informacje techniczne
Podczas korzystania przez Klienta z sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl  na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl, co umożliwia rozwijanie naszego sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl.
 • Cookies stałe – przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
 • Cookies Google – przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

 • niezbędne do działania sklepu internetowego – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl jest niemożliwe;
 • zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;
 • statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu w jaki Klient korzysta ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl;
 • funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Klienta. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta m. in. nie będzie on musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 • społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzysta Klient, ze sklepem internetowym sklep.asp.waw.pl.

Co Klient powinien zrobić, jeśli nie wyraża zgody na zapisywanie plików na swoim urządzeniu?
Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, musi dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu go o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w sklepie internetowym sklep.asp.waw.pl lub innym sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu internetowego sklep.asp.waw.pl lub innych sklepów.

Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Ciasteczka dzielimy na te wymagane, które są niezbędne do poprawnego działania strony internetowej oraz te niewymagane, które służą nam do analizowania i rozumienia jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.